Min sista vilja

En vägledning för mina närmaste.

Genom att fylla i denna underlättar du för dina närmaste att uppfylla dina önskemål gällande din begravning.

Du bör också ange om det finns testamenten, försäkringar och andra värdepapper.

Om du inte har några önskemål, lämna det obesvarat så överlåter du till  dina närmaste att ta besluten.

 

Mina önskemål kring min begravning

 

Begravningens betydelse är olika för oss alla, det är det sista tillfället att visa omtanke och kärlek för en anhörig.
Minnet av en begravning följer oss under resten av livet. Begravningen kan utföras på olika sätt, utifrån egna önskemål.

Begravningsformen är jordbegravning eller kremering med gravsättning i grav eller askgrav

Ett annat alternativ är kremering med anonym gravsättning i minneslund.

Begravningsform

Ja

Ja

Ny_sten/minnesmärke

Ja: Annan begravningsceremoni

Kyrka

Kapell

Kistdekoration/blommor

Juridiska dokument värdehandlingar och övrig information som har betydelse vid min död och som är bra att kännas vid inför boupteckning.

Ja

Försäkringar

Bank/värdepapper

Fastighetsinnehav

6 + 6 =

Storgatan 48
703 63 Örebro
Telefon
019-611 47 00
E-post
info@a-begravningar.se