Våra priser

Begravning utan ceremoni 7 800 kr

Kista Spån.
Vi hämtar den avlidne på bårhuset, sveper eller klär med egna kläder och kistlägger. Med begravningsbil kör vi kistan till krematoriet.

Enkel begravning med ceremoni 13 400 kr

Kista Spån.
Vi hämtar den avlidne på bårhuset, sveper eller klär i egna kläder och kistlägger. Med begravningsbil kör vi till bisättning, inom Örebro.
Representant vid begravningen. En minnespärm med bilder från begravningsakten. Komplett handläggning av ärendet.


Övriga kostnader som ej ingår i grundpriset.

Hämtning i hemmet dagtid         1 300 kr (Priset gäller vid hämtning inom Örebro)
Hämtning i hemmet kväll/natt/helg        2 200 kr (Priset gäller vid hämtning inom Örebro)
Visning/avsked i samband med bisättning           700 kr
Annons 1 spalt  ca 3 000 kr
Minnesstund  ca    220 kr
Hyra av samlingslokal, kyrkan  ca    400-600 kr
Urna vid gravsättning av aska från  900 kr
Bärare (endast vid jordbegravning) *ca 4 900 kr

Inom Örebro * om man inte är medlem i svenska kyrkan.

 

Anderssons Begravningsbyrå, den lilla byrån med det stora hjärtat.

Storgatan 48
703 63 Örebro
Telefon
019-611 47 00
E-post
info@a-begravningar.se