Våra priser

Begravning utan ceremoni 6 300 kr

Kista Spån.
Vi hämtar den avlidne på bårhuset, sveper eller klär med egna kläder och kistlägger. Med begravningsbil kör vi kistan till krematoriet.

Enkel begravning med ceremoni 12 900 kr

Kista Spån.
Vi hämtar den avlidne på bårhuset, sveper eller klär i egna kläder och kistlägger. Med begravningsbil kör vi till bisättning, inom Örebro.
Representant vid begravningen. En minnespärm med bilder från begravningsakten. Komplett handläggning av ärendet.


Övriga kostnader som ej ingår i grundpriset.

Hämtning i hemmet dagtid           990 kr
Hämtning i hemmet kväll/natt/helg        1 900 kr (Priset gäller vid hämtning inom Örebro)
Visning/avsked i samband med bisättning           700 kr
Annons 1 spalt  ca 3 000 kr
Minnesstund  ca    220 kr
Hyra av samlingslokal, kyrkan  ca    400-600 kr
Urna vid gravsättning av aska  från 800 kr
Bärare (endast vid jordbegravning) *ca 3 600 kr

Inom Örebro * om man inte är medlem i svenska kyrkan.

 

Anderssons Begravningsbyrå, den lilla byrån med det stora hjärtat.

Storgatan 48
703 63 Örebro
Telefon
019-611 47 00
E-post
info@a-begravningar.se